วิธีการแลกเปลี่ยน Euro, NOK และ SEK โดยใช้แบบจำลอง Core-Perimeter

คู่มือการซื้อขายสกุลเงิน Forex นี้ให้คำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายยูโร, NOK และ SEK โดยใช้วิธีการ Core-Perimeter ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระดับการซื้อขาย Forex ในยูโร NOK และ SEK ที่แตกต่างกันและแต่ละระดับได้รับผลกระทบอย่างไรจากพฤติกรรมของตลาด Forex และแนวโน้มของตลาดสกุลเงินรวมถึงปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ส่วนแรกของคู่มือการซื้อขายสกุลเงิน Forex เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินยูโร, NOK และ SEK ในส่วนแรกเราจะดูความแตกต่างระหว่างสกุลเงินหลักทั้งสามนี้อย่างไร ความแตกต่างที่สำคัญคือยูโร, NOK และ SEK เป็นสองสกุลเงินที่แตกต่างกัน ความแตกต่างของราคาสกุลเงินเป็นผลมาจากความแตกต่างในองค์ประกอบของพวกเขาหมายถึงการผลิตอุปทานและที่ตั้ง

คู่มือการซื้อขายสกุลเงิน Forex นี้จะอธิบายวิธีการแลกเปลี่ยน Euro, NOK และ SEK โดยใช้แบบจำลอง Core-Perimeter ใน Core-Perimeter Model มีชุดของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาของสกุลเงินต่าง ๆ และการผลิตและการกระจายของสกุลเงินเหล่านี้ หนึ่งในปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดคือสภาพทางการเมืองและทางการเงินในประเทศที่ทำขึ้นในตลาดสกุลเงิน ในกรณีของตลาดยุโรปและตลาดฟอเร็กซ์สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและเศรษฐกิจญี่ปุ่น

เมื่อพูดถึงสภาพเศรษฐกิจเหล่านี้สหรัฐอเมริกามีความแข็งแกร่งในตลาดยุโรปและตลาดสำคัญอื่น ๆ มากกว่าในตลาดญี่ปุ่น เหตุผลนี้เป็นเพราะรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีการควบคุมมากในยุโรปและตลาดอื่น ๆ

เท่าที่สถานการณ์ทางการเมืองและทางการเงินในสหรัฐอเมริกาอาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลสหรัฐควบคุมทุกด้านของเศรษฐกิจ ในกรณีนี้สภาวะทางการเมืองและทางการเงินเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางการเมืองรวมถึงผลประโยชน์ของชาติของสหรัฐอเมริกาในการรักษาและสร้างระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงซึ่งมีบทบาทสำคัญ สิ่งนี้ทำได้โดยการสร้างตลาดสกุลเงินที่มั่นคงและระบบการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งมีบทบาทสำคัญ

ในทางตรงกันข้ามดอกเบี้ยของธนาคารกลางเป็นหนึ่งในปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด ในกรณีของตลาด Forex ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสามารถตีความได้ว่าเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจของธนาคารกลางของประเทศซึ่งรับผิดชอบด้านอุปสงค์และอุปทานของเงินในตลาด

ดอกเบี้ยของธนาคารกลางถูกกำหนดโดยหลายสิ่งรวมถึงอัตราเงินเฟ้อจำนวนเงินสำรองของธนาคารกลางและระดับอัตราดอกเบี้ย ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ถูกกำหนดโดยพฤติกรรมของตลาดสกุลเงินของประเทศ ดอกเบี้ยของธนาคารกลางส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากความสามารถในการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน ในความเป็นจริงดอกเบี้ยของธนาคารกลางสามารถสร้างหรือทำลายเศรษฐกิจของประเทศ

ในท้ายที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้จากคู่มือการซื้อขายสกุลเงิน Forex คือวิธีการแลกเปลี่ยนเงินยูโร, NOK และ SEK โดยใช้แบบจำลองขอบเขตหลัก หลังจากที่คุณได้เรียนรู้ข้อมูลนี้คุณจะไม่เพียง แต่สามารถทำนายราคาในอนาคตของตลาด Forex ได้ แต่คุณจะรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะซื้อและเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่จะขาย

หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องเรียนรู้คือวิธีที่คุณควรใช้เลเวอเรจเมื่อทำการซื้อขาย คุณต้องทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ปล่อยให้ภาระหนี้ของคุณเกิน 20 เปอร์เซ็นต์เพื่อให้คุณทำกำไรได้

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือคุณไม่ควรทำตัวเป็นกำไรเมื่อคุณควรทำมันให้หาย เป็นการดีที่สุดที่คุณจะต้องซื้อและขายตามเวลาที่คุณต้องการ นี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายสกุลเงิน Forex ที่สำคัญที่สุด

เมื่อเรียนรู้วิธีแลกเปลี่ยน Euro, NOK และ SEK โดยใช้ Core-Perimeter Model คุณต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง คุณต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับผลประโยชน์ของธนาคารกลาง คุณต้องเข้าใจว่าดอกเบี้ยของธนาคารกลางมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร สุดท้ายคุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนโยบายเศรษฐกิจของประเทศในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย